ICT en Privacy

Onze school moet heel wat gegevens van leerlingen, gezinssituatie en leerkrachten administreren. De meeste gegevens worden digitaal opgeslagen. We hebben deze gegevens nodig om ons dagelijks werk te kunnen doen, om leerlingen te helpen in hun ontwikkeling en deze ontwikkelingen goed te kunnen volgen. Gegevens zijn ook nodig om ons te kunnen verantwoorden naar de overheid, naar de leerplichtambtenaar, naar de onderwijsinspectie, enz. Ook in contacten met externen als bijvoorbeeld de schoolarts en het voortgezet onderwijs zijn bepaalde gegevens noodzakelijk.We gaan zo zorgvuldig mogelijk om met al deze gegevens van u en van uw kinderen. Daarvoor zijn regels, protocollen en wetgeving voor gemaakt.Die vindt u hier als bijlagen.

Bij TriVia is Annemarie Visser als functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris is voor alle scholen van TriVia verantwoordelijk voor het naleven van de AVG. U kunt contact met haar opnemen via fg@pcpo-trivia.nl.