Organisatie

Team en schoolleiding:
Onze school wordt geleid door een managementteam.
Dit MT bestaat uit:
Directeur Lisette Boon†dir@rehobothschool.nl
Interne Begeleider Arma Kroes armak@rehobothschool.nl
CoŲrdinator onderbouw Gonny Merkus gonnym@rehobothschool.nl
CoŲrdinator bovenbouw Bart Mijnster bartm@rehobothschool.nl
Daarnaast zijn de volgende mensen werkzaam in het team: groepsleerkrachten, remedial teachers, de ICTcoŲrdinator,†onderwijsassistentes, de administratieve medewerksters en de onderhoudsmedewerker.
Schoolcommissie
Elke TriViaschool heeft een schoolcommissie, die de directeur en het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert om het dagelijks functioneren van de school goed te laten verlopen.
De schoolcommissie ontvangt mail via: schoolcommissie@rehobothschool.nl
De commissie bestaat uit 4†personen:
Cobi Klein
Kelly Stok
Ilse Ruitenberg
Martijn Mol

MR
De MR van van onze school bestaat uit 4†ouders en 4†leerkrachten. Zij hebben een actieve rol bij de beleidsvorming in onze school. Enkele leden van de MR hebben zitting in de GMR van TriVia. De MR ontvangt mail via: MR@rehobothschool.nl
De MR-leden zijn:
Richard de Rover†(voorzitter)
Herman de Frel (tevens GMR)
Albert Boer†
Samantha Boer
Marjolein de Haas†(leerkracht)
Ria Koppelaar (leerkracht)
Cornelieke Trappenburg (leerkracht)
Jolanda den Toom (leerkracht, tevens GMR)†
OR
De Ouderraad van de school verleent ondersteuning bij allerlei activiteiten van de school.
De OR ontvangt mail via: OR@rehobothschool.nl
Zij bestaat uit de volgende†ouders:
Dirk Boers (voorzitter)
Angeliek van Wingerden†(secretariaat)
Cynthia Buijk (financiŽn)
Jan-Kees de Bruin
Martine Kraaijeveld
Marloes Nederveen
Anja de Vos

Functionaris gegevensbescherming
Bij TriVia is Annemarie Visser als functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris is voor alle scholen van TriVia verantwoordelijk voor het naleven van de AVG. U kunt contact met haar opnemen via fg@pcpo-trivia.nl.