Praktische informatie

Schooltijden, plattegrond, overblijven, BSO, Jaarplanning

Schooltijden
onderbouw groepen 1 t/m 4†
maandag 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
dinsdag† 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
woensdag 08.25 - 12.30 uur
donderdag 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
Vrijdag 08.25 - 12.00 uur
De groepen 1 zijn op vrijdag vrij.†
bovenbouw groepen†5†t/m†8
maandag 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
dinsdag 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
woensdag 08.25 - 12.30 uur
donderdag 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
vrijdag 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
††

Soms zijn de schooltijden een kwartier vervroegd voor de gymlessen in de sporthal. Tussen de middag worden de hekken van het schoolplein om 12.55 uur geopend. Tot dat tijdstip is het schoolplein bestemd voor de overblijfkinderen.

Plattegrond

Klik op de afbeelding van de plattegrond om het PDF-bestand te openen.†

Plattegrond Rehobothschool 2018-2019


Overblijven
Steeds meer kinderen blijven tussen de middag op school, daarvoor is de TSO geregeld (tussenschoolse†opvang). De TSO wordt op onze school verzorgd door Kidsmixz van Ingrid de Groot.†Een vast team van voornamelijk ouders van onze school, die hiervoor een opleiding hebben gevolgd, begeleiden de kinderen bij de lunch. Vier dagen per week staan zij om 12.00 uur klaar om de kinderen tussen de middag op te vangen. We willen de kinderen zoveel mogelijk rust bieden; daarom eten de jonge en oudere leerlingen in aparte ruimtes.
Wij doen onze uiterste best dat alle kinderen zich thuis en veilig voelen tijdens het overblijven. Ook bij het spelen, voor of na de lunch, houden de overblijfmedewerkers toezicht.


De kosten voor het overblijven zijn bij een abonnement van € 2,25 per keer. U kunt ook kiezen voor een strippenkaart van 10 keer per gezin, hiervan zijn de kosten €24,00. Bij incidenteel overblijven zijn de kosten €2,50 per keer.†Alle betalingen vinden plaats via een automatische incasso.†De kosten komen voort uit o.a. de administratie, materialen en knutselen bij het overblijven. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u altijd contact opnemen met Ingrid (tel. 06-39461414).
Het aanmelden voor het overblijven gaat via het ouderportaal; het aanmeldingsformulier kunt u op deze website vinden onder 'downloads'. Als uw kind ziek is en al aangemeld was voor het overblijven; graag even afmelden!


Buitenschoolse opvang (BSO)
Ons bestuur heeft in overleg met alle Hardinxveldse schoolbesturen besloten de opvang uit te besteden aan Catalpa Kinderopvang. Met Catalpa Kinderopvang zijn duidelijke afspraken gemaakt die betrekking hebben op:†
- de identiteit van de christelijke scholen in ons dorp†
- de kwaliteit van de opvang†
- de wettelijk gestelde eisen†
- de ruimte voor de kinderen, zowel binnen als buiten†
- de veiligheid van de kinderen†
- de hygiŽne op de opvanglocatie†
- de inspraakmogelijkheden voor ouders†
- de mogelijkheden voor ouders om klachten en verbetersuggesties in te dienen†

Al deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en zullen jaarlijks worden geŽvalueerd. De administratie van onze school kan u een brochure overhandigen, zodat u zich bij Catalpa kunt aanmelden.


Jaarplanning

27 augustus 2018 Hoofdluiscontrole
27-30 augustus 2018 Nieuwjaarsreceptie van 8.30-9.30 uur†
5-7 september 2018 Schoolkamp groep 8
17 september 2018 Startgesprek: gespreksmiddag en -avond met ouder en kind groep 1 t/m 8
20 september 2018 Startgesprek: gespreksmiddag en -avond met ouder en kind groep 1 t/m 8
20 september 2018 Schoolbrengdag van School op Seef
3 oktober 2018 Start Kinderboekenweek
4 oktober 2018 Studiemiddag, groep 1 t/m 8 vrij
8 oktober 2018 Week van de verkeerslessen
22 - 26 oktober 2018 Herfstvakantie
29 oktober 2018 Hoofdluiscontrole
1 november 2018 VO-gesprekken ouders groep 8
7 november 2018 Dankdag, viering in de kerk
15 november 2018 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
16 - 23 november 2018 Week van de mediawijsheid
19 november 2018 Verkeerslessen lightwise groep 5 t/m 8
5 december 2018 Sinterklaasviering
11 december 2018 Studiemiddag, groep 1 t/m 8 vrij
21 december 2018 Vrije middag groep 5 t/m 8
24 december - 4 januari 2019 Kerstvakantie
7 januari 2019 Hoofdluiscontrole
27 januari 2019 Kerk/school/gezin themadiensten
30 januari 2019 Open huis - inschrijving nieuwe leerlingen
4 februari 2019 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
8 februari 2019 Rapport†
12 februari 2019 Gespreksmiddag en -avond rapport en definitief advies schoolkeuze groep 8
14 februari 2019 Gespreksmiddag en -avond rapport en definitief advies schoolkeuze groep 8
22 februari 2019 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
25 februari - 1 maart 2019 Voorjaarsvakantie
4 maart 2019 Hoofdluiscontrole
13 maart 2019 Biddag, viering in de kerk
21 maart 2019 Kangoeroewedstrijd
18 maart 2019 Verkeerslessen zebrapad groep 6
28 maart 2019 Studiemiddag, groep 1 t/m 8 vrij
3 april 2019 Grote rekendag
4 april 2019 Verkeersexamen groep 7
12 april 2019 Koningsspelen, kinderen 's middags vrij
15 - 18 april 2019 Paasvieringen met ouders
19 april - 3 mei 2019 Meivakantie
6 mei 2019 Hoofdluiscontrole
6 - 10 mei 2019 Cito Eindtoets
21 mei 2019 Sportdag groep 6 t/m 8, groep 1 t/m 4 vrij, groep 5 les
30 - 31 mei 2019 Hemelvaartdag en vrije dag na Hemelvaart
6 juni 2019 Informatieavond nieuwe ouders
6 - 7 juni 2019 Schoolfotograaf
10 juni 2019 Tweede Pinksterdag
11 juni 2019 Pinkstervakantie
17 juni 2019 Week van de verkeerslessen
20 juni 2019 Schoolreis groep 3 t/m 7, theaterdag groep 1 en 2†
26 juni 2019 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
8 juli 2019 Studiemiddag, groep 1 t/m 8 vrij
8 - 12 juli 2019 Deze week rapportgesprekken op afspraak
15 juli 2019 Musical groep 8
16 juli 2019 Rapport
17 juli 2019 Eindfeest groep 1 en 2
17 juli 2019 Uitzwaaien groep 8
18 juli 2019 Eindfeest groep 3 t/m 7
18 - 19 juli 2019 Groep 8 is vrij
19 juli 2019 Jaarsluiting in de kerk; kinderen 's middags vrij


Functionaris gegevensbescherming:
Bij TriVia is Annemarie Visser als functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris is voor alle scholen van TriVia verantwoordelijk voor het naleven van de AVG. U kunt contact met haar opnemen via fg@pcpo-trivia.nl.