Praktische informatie

Schooltijden, plattegrond, overblijven, BSO, Jaarplanning

Schooltijden
onderbouw groepen 1 t/m 4 
maandag 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
dinsdag  08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
woensdag 08.25 - 12.30 uur
donderdag 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
Vrijdag 08.25 - 12.00 uur
De groepen 1 zijn op vrijdag vrij. 
bovenbouw groepen t/m 8
maandag 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
dinsdag 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
woensdag 08.25 - 12.30 uur
donderdag 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
vrijdag 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
  

Soms zijn de schooltijden een kwartier vervroegd voor de gymlessen in de sporthal. Tussen de middag worden de hekken van het schoolplein om 12.55 uur geopend. Tot dat tijdstip is het schoolplein bestemd voor de overblijfkinderen.

Plattegrond

Klik op de afbeelding van de plattegrond om het PDF-bestand te openen

Plattegrond Rehobothschool 2015-2016


Overblijven
Steeds meer kinderen blijven tussen de middag op school. Daarvoor is de TSO geregeld (tussenschoolse opvang). Een vast team van voornamelijk ouders van onze school, die hiervoor een opleiding hebben gevolgd, begeleiden de kinderen bij de lunch. Vier dagen per week staan zij om 12.00 uur klaar om de kinderen tussen de middag op te vangen. We willen de kinderen zoveel mogelijk rust bieden; daarom eten de jonge en oudere leerlingen in aparte ruimtes. De administratie wordt uitgevoerd door onze administratieve medewerker Lia. Voor het overblijfreglement verwijzen we u naar het informatie boekje van de school. Wij doen onze uiterste best dat alle kinderen zich thuis en veilig voelen tijdens het overblijven. Ook bij het spelen, voor of na de lunch, houden de overblijfmedewerkers toezicht. Voor de verkoop van strippenkaarten en voor eventuele vragen over de Tussen Schoolse Opvang (TSO) kunt u terecht bij de administratie van onze school. 10 strippen= 15 euro ; de kosten voor één keer overblijven: € 2,00  Als uw kind ziek is en toch aangemeld was voor het overblijven; graag even afmelden!

Buitenschoolse opvang (BSO)
Ons bestuur heeft in overleg met alle Hardinxveldse schoolbesturen besloten de opvang uit te besteden aan Catalpa Kinderopvang. Met Catalpa Kinderopvang zijn duidelijke afspraken gemaakt die betrekking hebben op: 
- de identiteit van de christelijke scholen in ons dorp 
- de kwaliteit van de opvang 
- de wettelijk gestelde eisen 
- de ruimte voor de kinderen, zowel binnen als buiten 
- de veiligheid van de kinderen 
- de hygiëne op de opvanglocatie 
- de inspraakmogelijkheden voor ouders 
- de mogelijkheden voor ouders om klachten en verbetersuggesties in te dienen 

Al deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en zullen jaarlijks worden geëvalueerd. De administratie van onze school kan u een brochure overhandigen, zodat u zich bij Catalpa kunt aanmelden.


Jaarplanning
 
16 januari 2018   Schoonmaakavond cluster groep 3,4,5 en 6
18 januari 2018   Studiemiddag, alle kinderen zijn ’s middags vrij
22 t/m 26 januari 2018   Project 'Kerk-School-Gezin'
28 januari 2018   Themadienst als afsluiting project 'Kerk-School-Gezin'
31 januari 2018   9.00-10.30 en 19.00-20.30 uur OPEN HUIS!
5 februari 2018   Studiedag, alle kinderen zijn vrij
9 februari 2018   De kinderen krijgen de rapporten mee
12 februari 2018   Gespreksmiddag en -avond
15 februari 2018   Gespreksmiddag en -avond
21 februari 2018   Rehoboth's got talent!
23 februari 2018   Vrije middag
26 februari t/m 2 maart 2018   Voorjaarsvakantie
5 maart 2018   Hoofdluiscontrole
14 maar 2018   Biddag, viering in de kerk
15 maart 2018   Kangoeroewedstrijd
19 maart 2018   Verkeerslessen zebrapad groep 6
22 maart 2018   Studiemiddag, groep 1 t/m 8 vrij
28 maart 2018   Grote Rekendag
29 maart 2018   Paasontbijt
30 maart 2018   Goede Vrijdag
2 april 2018   Tweede Paasdag
5 april 2018   Verkeersexamen groep 7
10 april 2018   Workshopdag
20 april 2018   Koningsspelen voor groep 5 t/m 8. Middag: vrij!
23 april t/m 4 mei 2018   Meivakantie
7 mei 2018   Luizencontrole
10 mei 2018   Hemelvaartsdag
11 mei 2018   Vrije dag na Hemelvaartsdag
16 mei 2018   Studiedag, alle kinderen zijn vrij
21 mei 2018   Tweede Pinksterdag
28 mei 2018   Deze week zijn er weer verkeerslessen op het plein
29 mei 2018   Sportdag groep 6 t/m 8. Groep 1 t/m 4 heeft vrij.
Groep 5 heeft wel gewoon les.
31 mei 2018   Informatieavond nieuwe ouders
4 juni 2018   Schoolreis groep 3 t/m 7
4 juni 2018   Theaterdag groep 1 en 2
20 juni 2018   Studiedag, alle kinderen zijn vrij
25 juni 2018   Deze week 'schoonmaakweek lokalen'
2 juli 2018   Deze week 'rapportgesprekken op afspraak'
9 juli 2018   Musical groep 8
10 juli 2018   Rapporten gaan mee naar huis
11 juli 2018   Uitzwaaien groep 8
11 juli 2018   Eindfeest groep 1 en 2
12 juli 2018   Eindfeest groep 3 t/m 7
13 juli 2018   Jaarsluiting in de kerk / 's middags vrij!
16 juli t/m 24 augustus 2018   Zomervakantie

Functionaris gegevensbescherming:
Bij TriVia is Annemarie Visser als functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris is voor alle scholen van TriVia verantwoordelijk voor het naleven van de AVG. U kunt contact met haar opnemen via fg@pcpo-trivia.nl.