Praktische informatie

Schooltijden, plattegrond, overblijven, BSO, Jaarplanning

Schooltijden
onderbouw groepen 1 t/m 4†
maandag 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
dinsdag† 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
woensdag 08.25 - 12.30 uur
donderdag 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
Vrijdag 08.25 - 12.00 uur
De groepen 1 zijn op vrijdag vrij.†
bovenbouw groepen†5†t/m†8
maandag 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
dinsdag 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
woensdag 08.25 - 12.30 uur
donderdag 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
vrijdag 08.25 - 12.00 uur en 13.10 - 15.15 uur
††

Soms zijn de schooltijden een kwartier vervroegd voor de gymlessen in de sporthal. Tussen de middag worden de hekken van het schoolplein om 12.55 uur geopend. Tot dat tijdstip is het schoolplein bestemd voor de overblijfkinderen.

Plattegrond

Klik op de afbeelding van de plattegrond om het PDF-bestand te openen.†

Plattegrond Rehobothschool 2019-2020


Overblijven
Steeds meer kinderen blijven tussen de middag op school, daarvoor is de TSO geregeld (tussenschoolse†opvang). De TSO wordt op onze school verzorgd door Kidsmixz van Ingrid de Groot.†Een vast team van voornamelijk ouders van onze school, die hiervoor een opleiding hebben gevolgd, begeleiden de kinderen bij de lunch. Vier dagen per week staan zij om 12.00 uur klaar om de kinderen tussen de middag op te vangen. We willen de kinderen zoveel mogelijk rust bieden; daarom eten de jonge en oudere leerlingen in aparte ruimtes.
Wij doen onze uiterste best dat alle kinderen zich thuis en veilig voelen tijdens het overblijven. Ook bij het spelen, voor of na de lunch, houden de overblijfmedewerkers toezicht.


De kosten voor het overblijven zijn bij een abonnement van € 2,25 per keer. U kunt ook kiezen voor een strippenkaart van 10 keer per gezin, hiervan zijn de kosten €24,00. Bij incidenteel overblijven zijn de kosten €2,50 per keer.†Alle betalingen vinden plaats via een automatische incasso.†De kosten komen voort uit o.a. de administratie, materialen en knutselen bij het overblijven. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u altijd contact opnemen met Ingrid (tel. 06-39461414).
Het aanmelden voor het overblijven gaat via het ouderportaal; het aanmeldingsformulier kunt u op deze website vinden onder 'downloads'. Als uw kind ziek is en al aangemeld was voor het overblijven; graag even afmelden!


Buitenschoolse opvang (BSO)
Ons bestuur heeft in overleg met alle Hardinxveldse schoolbesturen besloten de opvang uit te besteden aan Small Steps Kinderopvang. Met Small Steps zijn duidelijke afspraken gemaakt die betrekking hebben op:†
- de identiteit van de christelijke scholen in ons dorp†
- de kwaliteit van de opvang†
- de wettelijk gestelde eisen†
- de ruimte voor de kinderen, zowel binnen als buiten†
- de veiligheid van de kinderen†
- de hygiŽne op de opvanglocatie†
- de inspraakmogelijkheden voor ouders†
- de mogelijkheden voor ouders om klachten en verbetersuggesties in te dienen†

Al deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en zullen jaarlijks worden geŽvalueerd. De administratie van onze school kan u een brochure overhandigen, zodat u zich bij Small Steps kunt aanmelden.


Jaarplanning
2 september 2019 Hoofdluiscontrole
2 september 2019 Nieuwjaarsreceptie groep 7 en 8 van 8.30-9.30 uur
3 september 2019 Nieuwjaarsreceptie groep 3† en 4 van 8.30-9.30 uur†
4 september 2019 Nieuwjaarsreceptie groep 1 en 2 van 8.30-9.30 uur
5 september 2019 Nieuwjaarsreceptie groep 5 en 6 van 8.30-9.30 uur
9 september 2019 Startgesprekken: middag en -avond met ouder en kind groep 1 t/m 8
12 september 2019 Startgesprek: gespreksmiddag en -avond met ouder en kind groep 1 t/m 8
16-20 september 2019 Schoolbrengweek van School op Seef
2 oktober 2019 Start Kinderboekenweek
10 oktober 2019 Studiemiddag, groep 1 t/m 8 vrij
14 oktober 2019 Week van de verkeerslessen
21-25 oktober 2019 Herfstvakantie
28 oktober 2019 Hoofdluiscontrole
31 oktober 2019 VO-gesprekken ouders groep 8
6 november 2019 Dankdag, viering in de kerk
11 november 2019 Ouderavond met Corien van Oranje
18 november 2019 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
8-15 november 2019 Week van de mediawijsheid
25 november 2019 Deze week oudergesprekken onder schooltijd
25 november 2019 Verkeerslessen lightwise groep 5 t/m 8
5 december 2019 Sinterklaasviering
10 december 2019 Studiemiddag, groep 1 t/m 8 vrij
19 december 2019 Kerstwandeling (continurooster)
20 december 2019 Vrije middag groep 5 t/m 8
23 dec - 3 januari 2020 Kerstvakantie
6 januari 2020 Hoofdluiscontrole
20-24 januari 2020 Schoonmaakweek lokalen
20-24 januari 2020 Kerk/School/Gezin -themaweek
26 januari 2020 Kerk/school/gezin themadiensten
29 januari 2020 Open huis - inschrijving nieuwe leerlingen
6 februari 2020 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
14 februari 2020 Rapport†
18 februari 2020 Gespreksmiddag en -avond rapport en definitief advies schoolkeuze groep 8
20 februari 2020 Gespreksmiddag en -avond rapport en definitief advies schoolkeuze groep 8
21 februari 2020 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
24-28 februari 2020 Voorjaarsvakantie
2 maart 2020 Hoofdluiscontrole
4 maart 2020 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
11 maart 2020 Biddag, viering in de kerk
19 maart 2020 Kangoeroewedstrijd
23 maart 2020 Verkeerslessen zebrapad groep 6
31 maart 2020 Studiemiddag, groep 1 t/m 8 vrij
2 april 2020 Verkeersexamen groep 7
9 april 2020 Paasvieringen in de groepen
10 april 2020 Goede Vrijdag
13 april 2020 Tweede Paasdag
17 april 2020 Koningsspelen, kinderen 's middags vrij
20-24 april 2020 Centrale Eindtoets
21-22 april 2020 Schoolfotograaf
27 april - 8 mei 2020 Meivakantie
11 mei 2020 Hoofdluiscontrole
21-22 mei 2020 Hemelvaartdag en vrije dag na Hemelvaart
25 mei 2020 Week van de verkeerslessen
26 mei 2020 Sportdag groep 6 t/m 8, groep 1 t/m 4 vrij, groep 5 les
1 juni 2020 Tweede Pinksterdag
2 juni 2020 Pinkstervakantie
3 juni 2020 Informatieavond nieuwe ouders
23 juni 2020 Schoolreis groep 3 t/m 7, theaterdag groep 1 en 2†
24 juni 2020 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
29 juni-3 juli 2020 Schoonmaakweek lokalen
30 juni 2020 Kennismaken nieuwe groep
6 juli 2020 Studiemiddag, groep 1 t/m 8 vrij
6-10 juli 2020 Deze week rapportgesprekken op afspraak
13 juli 2020 Musical groep 8
14 juli 2020 Rapport
15 juli 2020 Eindfeest groep 1 en 2
15 juli 2020 Uitzwaaien groep 8
16 juli 2020 Eindfeest groep 3 t/m 7
16-17 juli 2020 Groep 8 is vrij
17 juli 2020 Groep 8 is vrij; Jaarsluiting in de kerk; kinderen 's middags vrij
20 juli - 28 augustus 2020 ZomervakantieFunctionaris gegevensbescherming:
Bij TriVia is Annemarie Visser als functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris is voor alle scholen van TriVia verantwoordelijk voor het naleven van de AVG. U kunt contact met haar opnemen via fg@pcpo-trivia.nl.