Praktische informatie

Schooltijden, plattegrond, overblijven, BSO, Jaarplanning

Schooltijden
onderbouw groepen 1 t/m 4
maandag 08.25 - 14.30 uur
dinsdag 08.25 - 14.30 uur
woensdag 08.25 - 12.30 uur
donderdag 08.25 - 14.30 uur
Vrijdag 08.25 - 12.00 uur
De groepen 1 zijn op vrijdag vrij.
bovenbouw groepen5t/m8
maandag 08.25 - 14.30 uur
dinsdag 08.25 - 14.30 uur
woensdag 08.25 - 12.30 uur
donderdag 08.25 - 14.30 uur
vrijdag 08.25 - 14.30 uur

Soms zijn de schooltijden een kwartier vervroegd voor de gymlessen in de sporthal. 's Morgens gaat de deur om 8.15 uur open, de kinderen kunnen dan zelf naar binnen lopen. Om 8.25 uur starten de lessen.
Let op: sinds de coronatijd gaan wij van 8.25 uur tot 14.30 uur naar school en eten de kinderen op school. Op woensdag zijn de kinderenom 12.30 uur uit, op vrijdag is groep 1 vrij en gaat groep 2 t/m 4 tot 12.00 uur naar school.

Plattegrond

Klik op de afbeelding van de plattegrond om het PDF-bestand te openen.

Plattegrond Rehobothschool 2019-2020


Jaarplanning
31 augustus 2020 Hoofdluiscontrole
7 september 2020 Startgesprek: gespreksmiddag en -avond met ouder en kind groep 1 t/m 8
10 september 2020 Startgesprek: gespreksmiddag en -avond met ouder en kind groep 1 t/m 8
14 t/m 18 september Schoolbrengweek van School op Seef
17 september 2020 Lessen Streetwise ANWB
24 september 2020 Lessen Streetwise ANWB
30 september 2020 Start Kinderboekenweek
8 oktober 2020 Studiemiddag, groep 1 t/m 8 vrij
12 oktober 2020 Week van de verkeerslessen
19 t/m 23 oktober 2020 Herfstvakantie
26 oktober 2020 Hoofdluiscontrole
26 t/m 30 oktober 2020 Techniekweek groep 3/4
4 november 2020 Dankdag, viering in de kerk
16 november 2020 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
6 t/m 13 november 2020 Week van de mediawijsheid
16 en 23 november 2020 Deze weken oudergesprekken en VO-gesprekken onder schooltijd
23 november 2020 Verkeerslessen lightwise groep 5 t/m 8
4 december 2020 Sinterklaasviering
8 december 2020 Studiemiddag, groep 1 t/m 8 vrij
14 december 2020 Deze week Kerstvieringen in de groepen
18 december 2020 Vrije middag groep 5 t/m 8
21 december t/m 1 januari 2021 Kerstvakantie
4 januari 2020 Hoofdluiscontrole
18 t/m 22 januari 2021 Techniekweek groep 7/8
18 t/m 22 januari 2021 Schoonmaakweek lokalen
31 januari 2021 Kerk/school/gezin themadiensten
27 januari 2021 Open huis - inschrijving nieuwe leerlingen
4 februari 2021 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
12 februari 2021 Rapport
15 t/m 19 februari 2021 Techniekweek groep 1/2
16 februari 2021 Gespreksmiddag en -avond rapport en definitief advies schoolkeuze groep 8
18 februari 2021 Gespreksmiddag en -avond rapport en definitief advies schoolkeuze groep 8
19 februari 2021 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
22 feb t/m 26 februari 2021 Voorjaarsvakantie
1 maart 2021 Hoofdluiscontrole
10 maart 2021 Biddag, viering in de kerk
15 maart 2021 Verkeerslessen zebrapad groep 6
18 maart 2021 Kangoeroewedstrijd
23 maart 2021 Studiemiddag, groep 1 t/m 8 vrij
29 maart 2021 Verkeersexamen groep 7
29 maart 2021 Deze week Paasvieringen met ouders
2 april 2021 Goede Vrijdag
5 april 2021 Tweede Paasdag
23 april 2021 Koningsspelen, kinderen 's middags vrij
20 april 2021 Centrale Eindtoets
26 april t/m 7 mei 2021 Meivakantie
13 en 14 mei 2021 Hemelvaartdag en vrije dag na Hemelvaart
17 mei 2021 Hoofdluiscontrole
31 mei 2021 Week van de verkeerslessen
1 juni 2021 Sportdag groep 6 t/m 8, groep 1 t/m 4 vrij, groep 5 les
21 t/m 25 mei 2021 Pinkstervakantie
29 juni 2021 Informatieavond nieuwe ouders
7 t/m 11 juni 2021 Techniekweek groep 5/6
22 juni 2021 Alternatieve schoolreisdag
16 juni 2021 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
29 juni 2021 Kennismaken nieuwe groep
5 juli 2021 Studiemiddag, groep 1 t/m 8 vrij
5 t/m 9 juli 2021 Deze week rapportgesprekken op afspraak
12 en 13 juli 2021 Musical groep 8
13 juli 2021 Rapport
14 juli 2021 Eindfeest groep 1 en 2
14 juli 2021 Uitzwaaien groep 8
15 juli 2021 Eindfeest groep 3 t/m 7
15 en 16 juli 2021 Groep 8 is vrij
16 juli 2021 Jaarsluiting; kinderen 's middags vrij

Functionaris gegevensbescherming:

Bij TriVia is Annemarie Visser als functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris is voor alle scholen van TriVia verantwoordelijk voor het naleven van de AVG. U kunt contact met haar opnemen via fg@pcpo-trivia.nl.