Praktische informatie

Schooltijden, plattegrond, overblijven, BSO, Jaarplanning

Schooltijden
onderbouw groepen 1 t/m 4
maandag 08.25 - 14.30 uur
dinsdag 08.25 - 14.30 uur
woensdag 08.25 - 12.30 uur
donderdag 08.25 - 14.30 uur
Vrijdag 08.25 - 12.00 uur
De groepen 1 zijn op vrijdag vrij.
bovenbouw groepen5t/m8
maandag 08.25 - 14.30 uur
dinsdag 08.25 - 14.30 uur
woensdag 08.25 - 12.30 uur
donderdag 08.25 - 14.30 uur
vrijdag 08.25 - 14.30 uur

Soms zijn de schooltijden een kwartier vervroegd voor de gymlessen in de sporthal. 's Morgens gaat de deur om 8.15 uur open, de kinderen kunnen dan zelf naar binnen lopen. Om 8.25 uur starten de lessen. Wij werken met een continurooster, de kinderen eten allemaal met de leerkracht op school.

Plattegrond

Plattegrond Rehobothschool 2021-2022


Jaarplanning
maandag 30 augustus 2021 Hoofdluiscontrole
maandag 6 september 2021 Startgesprek: gespreksmiddag en -avond met ouder en kind groep 1 t/m 8
donderdag 9 september 2021 Startgesprek: gespreksmiddag en -avond met ouder en kind groep 1 t/m 8
13 t/m 17 september 2021 Schoolbrengweek van School op Seef
dinsdag 21 september 2021 Schoolreis groep 3 t/m 8
woensdag 6 oktober 2021 Start Kinderboekenweek
donderdag 7 oktober 2021 Studiemiddag, groep 1 t/m 8 vrij
maandag 11 oktober 2021 Week van de verkeerslessen
18 t/m 22 oktober 2021 Herfstvakantie
maandag 25 oktober 2021 Hoofdluiscontrole
25 t/m 29 oktober 2021 Techniekweek groep 5/6
woensdag 3 november 2021 Dankdag, viering in de kerk
5 t/m 12 november 2021 Week van de mediawijsheid
maandag 22 november 2021 Verkeerslessen lightwise groep 5 t/m 8
22 t/m 26 november 2021 Deze weken oudergesprekken en VO-gesprekken onder schooltijd
donderdag 2 december 2021 Sinterklaasviering groep 1 t/m 4
vrijdag 3 december 2021 Sinterklaasviering groep 5 t/m 8
dinsdag 7 december 2021 Studiemiddag, groep 1 t/m 8 vrij
20 t/m 24 december 2021 Deze week Kerstvieringen met ouders
vrijdag 24 december 2021 Vrije middag groep 5 t/m 8
27 december t/m 7 januari 2022 Kerstvakantie
maandag 10 januari 2022 Hoofdluiscontrole
17 t/m 21 januari 2022 Schoonmaakweek lokalen
24 t/m 28 januari 2022 Kerk/school/gezin week
zondag 30 januari 2022 Kerk/school/gezin themadiensten
woensdag 26 januari 2022 Open huis - inschrijving nieuwe leerlingen
woensdag 2 februari 2022 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
14 t/m 18 februari 2022 Techniekweek groep 3/4
21 t/m 25 februari 2022 Techniekweek groep 1/2
vrijdag 18 februari 2022 Rapport mee
dinsdag 22 februari 2022 Gespreksmiddag en -avond rapport en definitief advies schoolkeuze groep 8
donderdag 24 februari 2022 Gespreksmiddag en -avond rapport en definitief advies schoolkeuze groep 8
vrijdag 25 februari 2022 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
28 febr. t/m 4 maart 2022 Voorjaarsvakantie
maandag 7 maart 2022 Hoofdluiscontrole
woensdag 9 maart 2022 Biddag, viering in de kerk
maandag 14 maart 2022 Verkeerslessen zebrapad groep 6
donderdag 17 maart 2022 Kangoeroewedstrijd
21 t/m 25 maart 2022 Techniekweek groep 7/8
dinsdag 22 maart 2022 Studiemiddag, groep 1 t/m 8 vrij
dinsdag 29 maart 2022 Verkeersexamen groep 7
woensdag 30 maart 2022 Grote rekendag
11 t/m 14 april 2022 Deze week Paasvieringen in de groepen
vrijdag 15 april 2022 Goede Vrijdag
maandag 18 april 2022 Tweede Paasdag
dinsdag 19 april 2022 Centrale Eindtoets
vrijdag 22 april 2022 Koningsspelen, vrije middag groep 5 t/m 8
25 april t/m 6 mei 2022 Meivakantie
maandag 9 mei 2022 Hoofdluiscontrole
17 en 19 mei 2022 Schoolfotograaf
26 en 27 mei 2022 Hemelvaartsvakantie
30 mei t/m 3 juni 2022 Week van de verkeerslessen
dinsdag 31 mei 2022 Sportdag groep 6 t/m 8, groep 1 t/m 4 vrij, groep 5 les
woensdag 1 juni 2022 Informatieavond nieuwe ouders
6 en 7 juni 2022 Pinkstervakantie
woensdag 8 juni 2022 Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
20 t/m 24 juni 2022 Schoonmaakweek lokalen
donderdag 23 juni 2022 Schoolreis groep 3 t/m 7, theaterdag groep 1 en 2
maandag 27 juni 2022 Studiemiddag, groep 1 t/m 8 vrij
27 juni t/m 1 juli Deze week oudergesprekken op afspraak
dinsdag 28 juni 2022 Kennismaken nieuwe groep
maandag 4 juli 2022 Musical groep 8
dinsdag 5 juli 2022 Rapport mee
woensdag 6 juli 2022 Eindfeest groep 1 en 2
woensdag 6 juli 2022 Uitzwaaien groep 8
donderdag 7 juli 2022 Eindfeest groep 3 t/m 7
7 en 8 juli 2022 Groep 8 is vrij
vrijdag 8 juli 2022 Jaarsluiting in de kerk; kinderen 's middags vrij
Functionaris gegevensbescherming:
Bij TriVia is Annemarie Visser als functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris is voor alle scholen van TriVia verantwoordelijk voor het naleven van de AVG. U kunt contact met haar opnemen via fg@pcpo-trivia.nl.