Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school moet in het bezit zijn van een Schoolondersteuningsprofiel(SOP). In dit document wordt beschreven welke zorg de school wil en denkt te kunnen bieden aan kinderen. In het kader van Passend Onderwijs is het voor ouders en scholen goed om te weten waar ze eventueel met hun kind terecht kunnen. Voor meer informatie over de zorg die wij kunnen bieden, kunt u onderstaand SOP lezen en/of contact opnemen met de school.

Klik op de afbeelding hieronder voor ons uitgewerkte Schoolondersteuningsprofiel.