Sociale vaardigheden

Een bijzondere vorm van extra zorg die op onze school geboden wordt, is de sociale vaardigheidstraining (SOVA-training).

Het doel van de SOVA-training is kinderen nieuwe sociale vaardigheden aan te leren, meer inzicht te geven en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Aan de hand van verschillende onderwerpen worden deze vaardigheden geoefend door middel van rollenspelen, creatieve werkvormen en (huis)werkopdrachten.

Bij de training kunnen de volgende thema's aan de orde komen: vragen stellen, luisteren, complimenten geven en ontvangen, omgaan met kritiek, kunnen onderhandelen, iets aardigs kunnen zeggen over jezelf of een ander, je eigen mening durven geven, uiting kunnen geven aan gevoelens en reageren op pesten.

De training is bedoeld voor kinderen vanaf groep 6.