Uniek


Vanaf eind januari 2018 is Expertisecentrum Uniek op de Rehobothschool gestart. Expertisecentrum Uniek is een multidisciplinaire zorgpraktijk die zich op scholen vestigt. Uniek biedt onder andere logopedie, kinderpsychologie en kinderfysiotherapie voor kinderen van de Rehoboth school en voor kinderen uit de omgeving. Met deze multidisciplinaire aanpak óp school streeft Uniek naar kwalitatieve zorg voor kinderen met een hulpvraag waarbij er korte lijntjes zijn tussen ouders, professionals en leerkrachten in de vertrouwde omgeving van het kind. 
 
Bij Francisca Klop (logopediste en dyslexiespecialiste) kunt u onder andere terecht voor onderzoek en behandeling bij spraak- en / of taalproblemen, lees- en / of spellingsproblemen, moeite met begrijpend lezen, duimen, open-mond gedrag, adem/stemproblemen en andere communicatieproblemen.
 
Bij Ilona Coppens (kinderfysiotherapeut) kunt u onder andere terecht voor problemen met kleutervaardigheden als knippen, kleuren, tekenen, problemen met voorbereidend schrijven, een verkeerde pengreep, problemen met schrijven, pijnklachten, problemen met grof motorische ontwikkeling, een afwijkende lichaamshouding, tenenlopen of problemen tijdens de gymles. Momenteel is zij met zwangerschapsverlof, wij zijn druk bezig met vervanging. Zodra er vervanging is laten we het u weten.
 
Bij Liesbeth Luycx (GZ- psycholoog kind en jeugd) en Leontine Teeuw (Orthopedagoog) kunt u onder andere terecht voor problemen bij:
* Het leren: zoals bij lezen en spellen (dyslexie), rekenen (dyscalculie), begrijpend lezen
* Het welbevinden op school, motivatieproblemen
* De aandacht (concentratie, impulsiviteit), werkhouding en motivatie
* Sociale contacten (problemen in de contacten en relaties met gezinsleden, leeftijdsgenoten en/of leerkrachten of docenten),
* Emotionele problemen, zoals somberheid, gebrek aan zelfvertrouwen, stress, (faal)angst, verdriet of boosheid
* Psychosomatische klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid
De psycholoog onderzoekt, brengt de oorzaak in kaart en behandelt het kind/de jongere (en ouders) op een doelgerichte, oplossingsgerichte manier. Voorbeelden van individuele behandelvormen die gebruikt worden zijn cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en speltherapie.
 
Bij vragen kunt u ons altijd even aanspreken op school of een kijkje nemen op de website www.expertisecentrum-uniek.nl
 Francisca:      06-51640797        franciscaklop@expertisecentrum-uniek.nl 
 Ilona: 06-51568777  ilonacoppens@expertisecentrum-uniek.nl
 Liesbeth:    06-23877455 liesbethluycx@expertisecentrum-uniek.nl
 Leontine: 06-30155577  leontineteeuw@expertisecentrum-uniek.nl

Voor meer informatie en aanmelding klik hier.