Projectweek Kerk-School-Gezin

22 januari 2017
“Esther, een koningin met lef”
In de week van 23 t/m 28 januari staat dit thema op school centraal. Gedurende deze week zal op verschillende manieren aandacht besteed worden aan dit thema: het vertellen van Bijbelverhalen, kringgesprekken, maken van werkjes en het zingen van liederen. De verhalen over Esther staan deze week centraal.Tijdens deze week kunt u thuis ook meelezen via onderstaand leesrooster:
Leesrooster voor de week van 23 januari t/m 28 januari
maandag      Esther 2: 1-18 Esther wordt koningin 
dinsdag         Esther 2:19-3:15 Het plan van Haman 
woensdag       Esther 4:1-5:8 Het plan van Mordechai 
donderdag   Esther 6 Mordechai wordt geëerd
vrijdag   Esther 7: 1-10 en 8:1,2 en 8 Het volk gered  
zaterdag   Esther 9: 18-32 Purimfeest 

De week wordt afgesloten op zondag 29 januari met diensten in de verschillende kerken. Hier zullen ook de werkjes van de kinderen te zien zijn. Tevens is er op zaterdagavond 28 januari om 19.00 uur een kidspraise in de Hervormde Kerk aan de Peulenstraat. Tijdens dit uurtje worden o.a. de liederen gezongen die de kinderen in de KSG-week hebben geleerd. Wij hopen dat de verhalen, liederen en andere activiteiten tot zegen mogen zijn.

Overzicht Kerkdiensten zondag 29 januari
Nederlands Hervormde Kerk (Peulenstraat)  09.30 uur 
Nederlands Hervormde Kerk (Nieuweweg)  09.30 uur 
Gereformeerde Kerk (Stationsstraat)  09.30 uur  
Nederlands Gereformeerde Kerk (Herv.Centrum)  09.30 uur 
Nederlands Hervormde Kerk Giessen-Oudekerk en Peursum   09.00 uur en 10.45 uur 
Christengemeente (Breedeway 1a)  10.00 uur