MAXI-actie voor MINI-laptops

 
  Sinds oktober van 2017 zijn wij op school bezig met de MAXI actie voor MINI laptops. Dit houdt in dat wij dit gehele schooljaar d.m.v. verschillende acties en sponsoring geld inzamelen voor de aanschaf van 165 minilaptops voor groep 6 t/m 8. Gelukkig hoeft dit hele bedrag niet alleen d.m.v. acties bij elkaar te worden gebracht: de school kan vanuit haar begroting een groot gedeelte betalen en daarnaast hopen we een innovatie-subsidie te krijgen van onze eigen vereniging TriVia. 
 Waarom voor elk kind een eigen minilaptop?
 
Allereerst: een (mini-)laptop is geen doel op zich, maar een middel tot kwalitatief en innovatief onderwijs. Niemand van ons weet hoe de wereld eruit ziet als onze kinderen volwassen zijn en een baan krijgen. Dat maakt het lastig om te bepalen wat onze kinderen nu nodig hebben om straks goed in de maatschappij te kunnen functioneren. Wat we wel kunnen doen, is kijken naar ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Dan zien we dat techniek, ICT en automatisering een enorme vlucht hebben genomen in onze maatschappij en ons dagelijks leven. De verwachting is dat dit in de komende jaren alleen maar zal toenemen. Om de kinderen hierop goed voor te bereiden willen we de kinderen de 21st century skills, of in het Nederlands, de 21ste eeuwse vaardigheden aanleren. Met deze actie investeren we dus in de toekomst van onze kinderen!    
 
De laptops zullen in groep 6 t/m 8 i.p.v. de Snappet-tablets komen, omdat de mini-laptop – naast het werken met de software van Snappet - veel meer mogelijkheden heeft:
  • Digitaal (les)materiaal kan elk moment van de dag voor alle kinderen worden ingezet. Zo kan er bijvoorbeeld aansluitend bij een Bijbelverhaal over Mozes een zoekopdracht over woestijnen worden gegeven.
  • Kinderen kunnen elk moment van de dag aan hun persoonlijke leerdoelen werken, met elke gewenste software.
  • ICT kan meer tijdens de weektaak en het circuit worden ingezet.
  • Kinderen kunnen in de klas op elk gewenst moment werken aan hun werkstuk, presentatie en/of project.
  • Het wordt voor de kinderen gemakkelijker om m.b.v. de mini-laptops en Office 365 binnen de groep samen aan groepsopdrachten te werken.
  • Er komt voor de leerlingen heel veel extra informatie beschikbaar, waardoor de lessen worden verrijkt.
Tot nu toe hebben we een lege flessenactie en een mandarijnenverkoopactie gehouden en hebben we van verschillende bedrijven een sponsorbedrag mogen ontvangen. Dat alles bij elkaar heeft tot nu toe al €6000,00 ingezameld. Fantastisch!!!
 
Maar we gaan nog verder! De eerstvolgende actie is een sportieve actie: op vrijdagavond 2 februari bieden we iedereen de mogelijkheid om (tegen een geringe vergoeding) met de Rehobothschool een avondje te gaan sporten bij sportschool ‘Fitter bij de Wit’. Voor €10 kunt u een uur spinnen, bodypumpen, fitnessen of een half uur squashen. Dat belooft een gezellige avond te worden. U/jij komt toch ook?