Schoolmaatschappelijk werk

Leerkrachten en/of ouders/verzorgers die zich zorgen maken over de ontwikkeling van het kind kunnen contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Deze biedt een luisterend oor, gaat in gesprek met kind en ouders/verzorgers en onderneemt zo nodig verdere actie.
U kunt contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker via:

Sociaal team
Raadhuisplein 1
Postbus 175 3370 AD Hardinxveld-Giessendam
Tanja.Anderson@Vivenz.nl