Onze school

De Rehobothschool is een christelijke basisschool die gaat voor kwaliteit. Wij willen uw kind(eren) een fijne plek bieden waar het de ruimte krijgt om te groeien, waarbij we ons laten leiden door de Bijbel, Gods Woord. Voor de ontwikkeling en prestaties van de kinderen is een goede sfeer van groot belang. Ze moeten zich thuis voelen, veilig voelen en geborgen weten. Een goede band tussen ouders, kind en leerkracht is essentieel.
We streven in ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling van het hele kind, d.w.z. op het gebied vanhart, hoofd en handen.Zo krijgt een kind op onze school alle ruimte om te groeien.

De Rehobothschool biedt kinderen een stevige basis vanuit deze kernwaarden:
 • We zien ieder kind als uniek schepsel van God.
 • We gaan met liefde en respect met de kinderen, de ouders en onze omgeving om.
 • We scheppen een klimaat waarin kinderen zich veilig voelen.
 • We activeren en stimuleren de gaven en talenten van kinderen.
 • We zoeken naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen.
 • We willen de kinderen begrijpen om zo de juiste sleutel tot ontwikkeling te vinden.
 • We genieten van goede prestaties en van kleine successen.
 • Er is ruimte om jezelf te zijn.

Onze kernkwaliteiten hierbij zijn:
 • Een warme, betrokken en open houding van de leerkracht naar kinderen en hun ouders/verzorgers.
 • Consequent en voorspelbaar gedrag van de leerkracht.
 • Veiligheid bieden door liefde, duidelijkheid, structuur en een uitdagend aanbod, afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen.
 • Het aanbieden van betekenisvolle situaties waarin kinderen spelenderwijs en ontdekkend kunnen leren.
 • Het ontwikkelen van de 21ste eeuwse vaardigheden.
 • Het stimuleren van de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen: kinderen leren van en met elkaar.
De Rehobothschool biedt ondersteuning aan alle leerlingen die dat nodig hebben.Voor alle leerlingen bieden we onder meer kanjertraining, lessen gezonde school en verkeerseducatie.
Voor individuele leerlingen die dit nodig hebben, bieden we de kameleongroep (hulpklas) voor passend onderwijs, Remedial Teaching, Kurzweil en Bouw bij dyslexie, sociale vaardigheidstraining en faalangsttraining.


Naast de "gewone" lessen bieden we onze kinderen ook:
 • 21ste-eeuwse vaardigheden als optimale voorbereiding op de toekomst
 • Talentenuur om aanwezige talenten te ontwikkelen
 • Mediawijsheid om op de juiste manier mee te kunnen doen in een samenleving vol media
 • Engels vanaf groep 1
 • Sport, spel en bewegend leren
 • Kunst en cultuur